Stranden px

ROWICO HOME SPONSRING & SAMARBETE

VI STÖDJER

På Rowico Home tror vi på att hjälpa varandra och andra. Att dela med sig av kunskap, erfarenhet och att alltid agera med ett gott hjärta. Vi stöttar utvalda organisationer och tror på ett långsiktigt givande samarbete. I vår hållbarhetspolicy skriver vi mer om detta.  

UNG FÖRETAGSAMHET – FÖR UNGA ENTREPRENÖRER

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syfte att, tillsammans med skolan, införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Organisationen arbetar med gymnasieutbildningen UF-företagande och erbjuder fortbildning, seminarier, utbildningsmaterial, stipendier samt stöd och inspiration för både lärare och elever. Det möjliggör att elever får möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet, sitt ansvarstagande och entreprenörskap. Läs mer om Ung Företagsamhet


BRIS – EN BARNRÄTTSORGANISATION

Bris – Barnens rätt i samhället arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att mobilisera samhället, stödja och göra barnens röster hörda. Genom att stödja Bris möjliggör man stöd till barn och unga att via telefon, chatt, mejl samt via gruppverksamhet få kontakt och hjälp. Bris driver även en vuxentelefon där vuxna kan få stöd i frågor som rör barn samt arrangerar regelbundet stödgrupper och aktiviteter för familjer. Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Läs mer om BRIS

 

TEAM RYNKEBY – ETT NORDISKT VÄLGÖRENHETSPROJEKT

Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetscykelteam som reser från Danmark till Paris på cykel. Syftet med denna resa är att samla in pengar till barncancerstiftelsen i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Tyskland och Schweiz.
Team Rynkeby grundades 2002 av anställda i det danska juiceföretaget Rynkeby Foods A/S. Läs mer om Team Rynkeby

CANCERFONDEN – SVENSK CANCERFORSKNING

Vi stödjer svensk cancerforskning via Cancerfonden. Cancerfonden är en fristående ideell organisation grundad 1951. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av sjukdomen. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, opinionsbildning och kunskapsspridning. Läs mer om Cancerfonden