#YESROWICOHOME

Vi älskar att se dina bilder på våra möbler! Det kan hända att vi ber om lov att använda dessa bilder i marknadsföringssyfte i våra egna kanaler för att publicera dem på vår hemsida, i sociala kanaler så som Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, blogg, nyhetsbrev, via butikskommunikation och kataloger samt övriga kommunikationskanaler inklusive betalda annonsplaceringar.

Genom att besvara vår förfrågan med hashtaggen #yesrowicohome godkänner du följande:

Du ger Rowico AB (organisations nr 556152-9271) en icke-exklusiv och global licens till att använda samtliga bilder som du har svarat #yesrowicohome till att användas i marknadsföringssyfte i samtliga kommunikationskanaler.  

Härmed intygar du att:

1. Du äger alla rättigheter till dina bilder.
2. Du har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri.
3. Rowico AB inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag. 

Härmed befriar du Rowico AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer. Härmed befriar du och accepterar att hålla Rowico AB och alla personer som handlar för Rowico ABs räkning skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke att dela dina bilder med oss, behöver du kontakta oss och meddela oss detta. Detta gör du genom att klicka på den publicerade bilden på vår hemsida och sedan klicka på i-ikonen i det nedre vänstra hörnet på bilden. Ikonen kommer leda dig till ett formulär där du fyller i att du inte länge vill dela bilden med oss.

Genom att svara #yesrowicohome så godkänner du alltså att du har läst och förstått ovanstående villkor. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor angående detta genom att maila till: kundservice@rowico.com.