Hallbarhet ek px

HÅLLBARHET I FOKUS MED SKOGEN SOM LEDSTJÄRNA

ETT ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

På Rowico Home tror vi på att ta hand om naturen och dess resurser på bästa sätt. Sedan företaget grundades 1971 har trä varit vårt viktigaste material, därför är det självklart för oss att arbeta aktivt för att bidra till ett ansvarsfullt skogsbruk och en bättre miljö.

VI VÄRNAR OM MILJÖN

Hos oss på Rowico Home hittar ni möbler i välarbetad skandinavisk design. Att värna om miljön, social hållbarhet och tänka till i valen av material och tillverkningsmetod ser vi som en självklarhet.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. En universell agenda innehållande 17 Globala mål för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Baserat på det och efter en kartläggning över vilka utmaningar och möjligheter som Rowico Home står inför har vi funnit att tre av de sjutton målen är särskilt relevanta; jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt bekämpa klimatförändringar. Dessa mål leder vårt arbete framåt och under 2022 sammanställdes våra hållbarhetsrapport innehållande hur vi konkret ska arbeta med dessa mål dagligen. 

Läs mer om vårt arbete i vår hållbarhetspolicy.

HÅLLBARHET

I arbetet mot en mer hållbar värld är målet att tillverka så många möbler som är möjligt i FSC-certifierat trä och vi strävar efter att använda tyger med låg klimatpåverkan. I produktionen av våra möbler följs REACH-förordningen och den europeiska timmerförordningen. Vår tidlösa design är också en stor del i vårt hållbarhetstänk. Det ska vara rätt design i rätt material för att hålla länge. Vi vill göra möbler som håller både när det kommer till kvalitet och utseende även för nästa generation.

VAD INNEBÄR EN FSC®-CERTIFIERING?

FSC står för Forest Stewardship Council som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Att en möbel är FSC®-certifierad hos oss på Rowico Home innebär att allt trä kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Genom att köpa en möbel som är FSC-certifierad gör du ett bättre miljöval. För att man som företag skall kunna titulera sig som FSC®-certifierad måste man ha 100 % kontroll över sina leverantörskedjor och sin lagerhållning. Man granskas regelbundet av en extern part.

VÅRA FSC®-MÖBLER

De flesta av våra FSC-certifierade möbler består av FSC-100%, medan våra soffor består av FSC-MIX.

Om du är intresserad kan du läsa om vårt certifikat på info.fsc.org och söka på Rowicos certifikatsnummer BV-COC-135942 eller vårt licensnummer FSC-C135942.

FSC Logo Rowico Home

FSC®-CERTIFIERADE FAVORITER